Büntetőjog

A polgári- és büntetőjogi jogterületek számos esetben találkoznak a károkozás, a gyermekvédelem, a kapcsolattartás szabályozása és egyéb büntetőjogot is érintő cselekményekkel összefüggő esetek terén, mely összefonódás következtében mindkét jogterület, a területen dolgozó nem kifejezetten jogász, hanem a szakterületen dolgozó szakemberek munkájának, kötelezettségeinek, jogosultságainak, feladatainak ismerete jelent előnyt a sértettek, károkozók, gyermekek stb. jogainak érvényesítése és védelme érdekében.
A gyermekvédelem és ehhez szorosan kapcsolódó területeken kívül ellátom közlekedési balesetek, az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények és egyéb bűncselekmények sértettjeinek, terheltjeinek védelmét.

Büntetőjogi területen a büntetőeljárás rendőrségi, ügyészi és bírósági szakaszában képviselem ügyfelemet. Egy bünetőjogi eljárás folyamán ahhoz, hogy a fegyveregyenlőség érvényesüljön az ügyvédi védelem biztosít garanciát. A cél itt az, hogy sértetti oldalon az ügyfél megismerje legszélesebb körben a lehetőségeit, és annak érvényre juttatása révén sérelme megfelelő kompenzációt kaphasson, terhelti oldalon pedig az, hogy a büntetőeljárás a lehető legkedvezőbben záruljon a terhelt részére, hogy az ügyvédi közreműködésnek köszönhetően őt felmentsék, vagy a körülményekhez képes a legenyhébb büntetést (intézkedést) kapja. A védelmet ellátó ügyvéd feladata, hogy a büntetőeljárás folyamán a terheltnek a jogait ne sértsék meg a hatóságok és a jogszabály által biztosított jogait folyamatosan gyakorolhassa, még szabadságmegvonás ideje alatt is.

Büntetőjogi védelem területei

testi sértés
egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bűncselekmények
egészséget veszélyeztető bűncselekmények
a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények
a gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények
az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények
közlekedési bűncselekmények
környezet és a természet elleni bűncselekmények
állam elleni bűncselekmények
minősített adat és a nemzeti adatvagyon elleni bűncselekmények
az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények