IMPRESSZUM

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett dr. H. Szabó Orsolya egyéni ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók. Az ügyvédi honlap tartalmára és megjelenésére vonatkozó rendelkezéseket a Magyar Ügyvédi Kamara által megalkotott, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzat tartalmazza.

Név

dr. H. Szabó Orsolya ügyvéd

Székhely

1084 Budapest, Déri Miksa u. 18., IV. emelet, 7.

Aliroda

1055 Budapest, Falk Miksa u. 3., III. emelet 2.

Telefon

+36 20 521 7661

E-mail

Nyilvántartó

Budapesti Ügyvédi Kamara (www.bpbar.hu)

Kamarai azonosító szám

36066346

Szakmai szabályok elérhetőségei

Budapesti Ügyvédi Kamara, Magyar Ügyvédi Kamara

Adószám

53745743-1-42

Eüsztv. elérhetőség

53745743

Tárhely szolgáltató adatai

Név: Expertinit Kft. ,   https://bajvan.hu/

Székhely:   1096 Budapest, Sobieski János utca 25/B. (üzlethelyiség)

Elérhetőség: bajvan@bajvan.hu

A honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak és semmilyen esetben nem minősülnek jogi vagy egyéb tanácsadásnak. További információért kérem, keressen a honlapon feltüntetett elérhetőségeimen.

Elsődleges célom, hogy Önnel minden esetben aktuális és pontos információkat közöljek. Nem vállalok azonban felelősséget a honlapon megjelenő információk teljességéért és pontosságáért, és bármely kár tekintetében, mely a honlap működésével kapcsolatban merül fel, illetve a honlapon elhelyezett linkek működéséért, elérhetőségéért, valamint tartalmáért.

A honlap tartalma saját szellemi tulajdonomnak minősül, így annak akár teljes, akár részbeni felhasználása kizárólag előzetes írásbeli hozzájárulásom alapján lehetséges.

Budapesti Ügyvédi Kamara: https://bpugyvedikamara.hu/

Magyar Ügyvédi Kamara: https://www.mük.hu/A weblapra történő belépéssel és annak böngészésével Ön – a továbbiakban felhasználó – korlátozás és megszorítás nélkül elfogadja jelen Felhasználási feltételeket.

A felhasználási feltételek nem ismerete nem mentesíti a felhasználót a felelősség alól és nem szolgálhat hivatkozási alapul.

Ez a weboldal dr. H. Szabó Orsolya ügyvéd weboldala. Kifejezett írásos hozzájárulásunk nélkül tilos a weboldal tartalmának másolása, változatlan vagy nagymértékben hasonló tartalmú átvétele, ami magába foglalja mind a szöveg, mind a képi megjelenést, weboldal elrendezést, grafikát, és a pdf kiterjesztésű oldalakat is. Másolt oldalnak minősül legalább egy bekezdés változatlan átvétele, vagy az általunk írt- szerkesztett szöveg, cikk nagymértékű hasonlósága. Jelen szabály megsértése esetén 300.000 Ft kötbért számlázunk a másolt oldal tulajdonosának, üzemeltetőjének (anyagunk átvevőjének), vagyis a jogtalan felhasználónak. A bizonyításhoz internetes tartalomtanúsítást használunk, amit minden esetben közjegyző hitelesít, így az közokiratnak minősül. A közjegyzői díjat a jogtalan felhasználóra hárítjuk.

A honlap tartalma nem minősül sem jogi tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem ajánlattételre való felhívásnak. A weblapon megjelenített valamennyi adat és információ csupán tájékoztató jellegű, a honlapon megjelenített cikkek, tanulmányok és egyéb információk hatályosságáért a honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget.

A honlapon megjelenő információk nem helyettesítik a személyes jogi tanácsadást, továbbá nem szolgálhatnak jogi tanácsadás alapjául. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon olvasott információk felhasználása saját felelősségére történik, az üzemeltető a honlapon található információk alapján hozott felhasználói döntésekkel kapcsolatos felelősséget kizárja.
Az üzemeltető kijelenti, hogy a honlapon megjelenő információk és adatok vírusmentességéért semmilyen felelősséget nem vállal.
A domain név szerzői jogvédelem alatt áll, felhasználására kizárólag a portál üzemeltetője jogosult.

A honlapon található bármely tartalom továbbá a honlap szerkezete szerzői jogi védelem alatt áll és bármely részének felhasználása a honlap üzemeltetőjének írásbeli engedélyéhez kötött.

A felhasználó jogi témájú kérdés feltevése esetén tudomásul veszi, hogy a kapott válasz nem minősül jogi tanácsnak, kizárólag tájékoztatási célt szolgál. A kapott információk nem szolgálhatnak üzleti és egyéb döntések alapjául, a válaszadó a felelősségét e körben teljesen kizárja.

A kérdező a kérdés feltevésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a válaszadó a kérdéssel összefüggésben esetlegesen felmerülő jogi szolgáltatások díjáról részére tájékoztatást nyújtson, mely tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, valamint e-mail címére az oldal üzemeltetője jogi témájú levelet küldjön.
Ügyfelek részére a megbízási szerződésben foglalt feltételekkel nyílik lehetőség online jogi tanácsadás igénybevételére.

AdatvédeleM

A honlap működtetése során az üzemeltető betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. Az ügyvéddel ügyfélkapcsolatba került személyek adataira vonatkozó adatkezelés nem tartozik a 2011. évi CXII. törvény hatálya alá a törvény 65. § (3) a) pontja értelmében.
A honlap üzemeltetője bármikor módosíthatja jelen Felhasználási feltételeket.

Az oldal tartalmának másolása és felhasználása csak Dr. H. Szabó Orsolya ügyvéd hozzájárulásával lehetséges. Kifejezett írásos hozzájárulásom nélkül tilos a weboldal tartalmának másolása, változatlan vagy nagymértékben hasonló tartalmú átvétele, ami magába foglalja mind a szöveg, mind a képi megjelenést, weboldal elrendezést, grafikát, és a pdf kiterjesztésű oldalakat is. Másolt oldalnak minősül legalább egy bekezdés változatlan átvétele, vagy az általam írt- szerkesztett szöveg, cikk nagymértékű hasonlósága. Jelen szabály megsértése esetén 300.000 Ft kötbért számlázok a másolt oldal tulajdonosának, üzemeltetőjének (anyagom átvevőjének), vagyis a jogtalan felhasználónak. A bizonyításhoz internetes tartalomtanúsítást használok, amit minden esetben közjegyző hitelesít, így az közokiratnak minősül. A közjegyzői díjat a jogtalan felhasználóra hárítom.