Ittas vezetés

Az ittas vezetés az egyik leggyakrabban elkövetett bűncselekmény: noha tárgyi súlya enyhe, a jogerősen megállapított elkövetés következménye a jogosítvány elvétele, járművezetéstől eltiltás is lehet (a hosszabb idejű eltiltás következménye pedig az utánképzési kötelezettség).

A bűncselekmény vétségi fokozata: aki ittas állapotban vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású úszólétesítményt vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet vezet, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A bűntetti fokozat következményei:

  1. három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi sértést,
  2. egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget,
  3. két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált,
  4. öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.

Aki ittas állapotban nem gépi meghajtású úszólétesítmény vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton nem gépi meghajtású jármű vezetésével a bűntetti fokozatnál említett meghatározott következményt idézi elő, az ott tett megkülönböztetés szerint büntetendő.

Az alkohol fogyasztása büntetőjogi értelemben: a szervezetben található véralkoholszint 0,50 gramm/liter véralkohol-koncentráció (ami egyébként 0,25 milligramm/liter légalkohol-koncentráció) feletti értéket jelent, a szabálysértési fokozat a fenti értékek alatti koncentráció. Az ittas vezetés büntetése viszonylag tág határok között mozog és függ az enyhítő és súlyosító körülményektől. Ismert ugyan, hogy büntetéskiszabási tényező az alkoholos befolyásoltság foka, de nem ez az egyetlen elem, mely a büntetés kiszabását befolyásolja. Ha a gépi meghajtású járművet vezető terhelt nem okoz sérülést a Btk szerint két évig terjedő szabadságvesztéssel is büntetendő magatartása, noha ez nem jelenti azt, hogy ittas vezetésért valaki börtönbe kerülne. Természtesen függ attól is, hogy a vezető visszaeső, esetleg ismételt elkövető, de nagy eséllyel pénzbüntetésre számíthat. A gyakori elkövető felfüggesztett szabadságvesztésre számíthat, de többszöri ismétlődés esetén végrehajtandó szabadságvesztés büntetést is kaphat.

Aki ittas állapotban nem gépi meghajtású úszólétesítmény vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton nem gépi meghajtású jármű vezetésével a bűntetti fokozatnál említett meghatározott következményt idézi elő, az ott tett megkülönböztetés szerint büntetendő.

Az ittas vezetés minősített esetei:

Az ittas vezetés minősített esete amikor alkoholos befolyásoltság alatt okoz sérülést (legalább súlyos testi sértést) a vezető vagy magatartása fogyatékosságot, súlyos egészségromlást, tömegszerencsétlenséget, vagy halált okoz.  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendelet szerint a vezetői engedélyt (jogosítványt) a rendőrök már a helyszínen elveszik, ha azzal gyanúsítható a járművezető, hogy ittas vagy bódult állapotban vezetett. Ha ez elmaradna, a terhelt később kap felszólítást az okmányirodától, hogy a vezetői engedélyét adja le.

A járművezetéstől eltiltás a büntetőtörvénykönyvünkben is említett büntetési forma, mely többek között az ittas vezetés elkövetőit sújtja. Időtartama 1 hónaptól 10 évig terjedhet. Annak ellenére, hogy a járművezetéstől eltiltást a törvény kifejezetten előírja a bíróság számára, mégis lehetőség van a mellőzésére, ha a különös méltánylást érdemlő esetkört sikerül bizonyítani, mivel kötelező eltiltásra okot adó magatartás esetén is akadnak olyan élethelyzetek amikor váratlan és méltányolható ok készteti az ittas vezetőt, hogy a törvényi tilalom ellenére vezessen (pl. sürgős orvosi vészhelyzet, családi kötelezettség). A jogosítvány-kategóriára történő eltiltás is szóba jöhet szintén különösen méltánylandó esetekben (pl. csak személygépkocsira vonatkozó eltiltás, de egyéb kategóriába eső járművet pl vezethet). A törvényi indoklásban is említésre kerül, hogy el kell kerülni azt, hogy a járművezetéstől eltiltás egyben foglalkozástól való eltiltást is jelentsen, vagyis ez azt jelenti, ha teherszállítást végző sofőr ittasan vezet személygépjárművet, akkor indokolt B kategóriától őt eltiltani, de C kategóriától nem, természetesen itt figyelembe kell venni azt is, ha régóta van alkalmazásban, és ezen időszakban szabályosan közlekedik.

Természetesen az ittasan vezetőtől nem várható el, hogy szelektáljon és gyakori italos befolyásoltság alatt csupán bizonyos járműveket vezessen, ez potenciális veszélyt jelentene másokra, a közlekedés biztonságára. Azoknál a járművezetőknél viszont, akik egyébként a szolgálatukat kifogásolatlanul ellátják, és pihenőidejükben nem szolgálati járművel követik el a bűncselekményt, már indokolt lehet a különbségtétel a kategóriák között. Gyakori eset és indokolt az eltiltás körének vizsgálata a segédmotoros kerékpárral elkövetett bűncselekmény esetén, mivel a tömegénél, sebességénél fogva viszonylag kisebb veszélyt jelentő gépi meghajtású járművel okozott bűncselekmény miatt – a vezetői jogosítvány terjedelmétől függetlenül – valószínűsíthetően elégséges csupán a segédmotoros kerékpár vezetésétől való eltiltás.

Az utánképzés: ha a járművezetéstől eltiltás az ittas vezetés bűncselekményi alakzata miatt történik, úgy a közúti közlekedést szabályozó jogszabály szerint az elítélt utánképzésre köteles. Az utánképzés alól mentesül az, akit szabálysértési ügyben 6 hónapnál rövidebb időre tilt el a vezetéstől a szabálysértési hatóság, vagy ha csak jogosítvány-kategóriára történik az eltiltás. Utánképzést követően az elkövető visszakapja a vezetői engedélyt, tehát ha az eltiltás le is telik, az okmányirodából akkor kerülhet vissza a vezetői engedély, ha elvégezte az utánképzést.