Kábítószerhez kapcsolható bűncselekmények

Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények közé tartozik a kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása, kóros szenvedélykeltés, kábítószer készítésének elősegítése, kábítászer-prekurzorral visszaélés, új pszichoaktív anyaggal visszaélés elnevezésű bűncselekmények. Ezek egyébként napjainkban a leggyakrabban elkövetett bűncselekmények közé tartoznak.

Aki kábítószert fogyaszt, illetve csekély mennyiségű kábítószert fogyasztás céljából megszerez vagy tart, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A mennyiség csekély foka igazságügyi szakértői feladat, mivel a mennyiség meghatározásához a lefoglalt szer tiszta hatóanyag tartalmát kell meghatározni. Minden kábítószer tartalmaz egyéb anyagokat is, tehát a kábítószer súlya nem egyenlő a tiszta hatóanyagtartalommal. A kábítószert megvizsgáló vegyészszakért állapítja meg a tiszta hatóanyag tartalmat. LSD esetén a csekély mennyiség alsó határa 0.001 gramm, kokainnál 2 gramm, marihuánánál a csekély mennyiség felső határa 6 gramm tiszta hatóanyag tartalom. Például: 2 grammnyi átlagos tisztaságú kokain tiszta hatóanyag tartalma 0,5 gramm, de inkább ennél kevesebb.

A kábítószer birtoklása

A kábítószer birtoklása egyébként nem a kábítószer megszerzését és birtoklását jelenti csupán. A kábítószer birtoklás a termesztést, előállítást, megszerzést, a kábítószer tartását, az ország területérő történő behozatalt/kivitel/átszállítást is jelenti. A kábítószer birtoklás elkövetésének bűncselekményének következménye függ a kábítószer mennyiségétől, a cselekmény elkövetésének gyakoriságától és egyéb olyan, a bírói gyakorlatban elterjedt körülménytől melynek kapcsán az egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés a büntetés, de akár felfüggesztett börtönbüntetés is lehet.  Főszabály szerint egyébként a csekély mennyiségű kábítószerre vonatkozó elkövetést két évtől három évig terjedő szabadságvesztéssel is lehet büntetni. Súlyosabb büntetésre számíthat az az elkövetők, aki a kábítószer birtoklását üzletszerűen, bűnszövetségben, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként vagy jelentős, illetve különösen jelentő mennyiségű kábítószerre követi el.

Az üzletszerű elkövetésről akkor beszélünk, amikor ugyanolyan vagy hasonló jellegű bűncselekmények elkövetése révén rendszeres haszonszerzésre törekszik az elkövető. Bűnszövetség akkor létesül, ha két vagy több személy bűncselekményeket szervezetten követ el, vagy ebben megállapodik, és legalább egy bűncselekmény elkövetését megkísérlik, de nem jön létre bűnszervezet.

Nem könnyű elhatárolni a kábítószer birtoklását a kábítószer kereskedelemtől, ez azért is fontos, mert a kábítószer kereskedelem jóval súlyosabb büntetést von maga után (noha magát a kereskedést bizonyítani is kell). Ez azt jelenti, hogy a csekély mennyiség feletti kábítószer lefoglalásokat az ügyészség / bíróság külön vizsgálja, hogy történt-e továbbértékesítés (kínálás, átadás, forgalomba hozás, ereskedés) is a folyamatban, vagy konkrétan a lefoglalt kábítószer kapcsán volt-e továbbértékesítési szándék. Ennek bebizonyítása esetén az elkövető jóval súlyosabb bűntetésre számíthat (alapesetben az elkövetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő).

Aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít, megszerez vagy tart, illetve kábítószert fogyaszt  és a bűncselekmény elkövetését beismeri, illetve az elsőfokú ügydöntő határozat meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt, nem büntethető. Ez az elterelés intézménye. Ha valaki termeszti a kábítószert, marihuána esetén 5 tó még csekély mennyiségnek számít. Az elterelés egy terápiás jellegű, egyéni vagy csoportos foglalkozás, mely általában 10 alkalmas foglalkozás jelent és körülbelül 6 hónapot vesz igénybe. A kábítószer fogyasztót először megvizsgálják annak megállapítása céljából, hogy milyen típusú terápiás eljárás javasolt részére.  A terápiás folyamat végén az elterelést végző szerv a terápiák látogatásáról igazolást állít ki, melyet az eljáró hatóságok részére is megküld.