Polgári jog

A klasszikus polgári jog szerteágazó jogterület, melyhez sok jogág rengeteg szállal kötődik. Ezen jogágon belül szerződések és egyéb okiratok szerkesztésével, véleményezésével, szerződési konstrukciók kialakításával, követelések biztosítéki rendszerének kidolgozásával rendszeresen foglalkozom.
Sikerként könyveltem el, hogy eseti jellegű megbízások sikeres lezárását követően ügyfeleim továbbra is megtisztelnek bizalmukkal és ügyeikhez folyamatos jogi képviseletet vesznek igénybe, mivel céljaik megvalósításához tőlem nem csak az én segítségemet kapják, hanem belföldi és külföldi ügyvédekkel, ügyvédi irodákkal fenntartott szakmai kapcsolataimnak köszönhetően több és praktikus megoldást kapnak belföldi és nemzetközi vitáik rendezésére egyaránt.

Polgári jogi szolgáltatások

teljes körű jogi képviselet polgári peres- és nemperes eljárásokban
jogi tanácsadás, okiratszerkesztés a polgári jog egész területén
ingatlanjog

tulajdonlap, térképmásolat lekérése, ingatlanadásvételi szerződés, csereszerződések készítése,
véleményezése, bérleti szerződések készítése, társasházak alapítása, társasházi perek
cégalapítás, cégmódosítás, szabályzatok, szerződésminták kidolgozása
adatvédelmi szabályzatok, adatvédelmi rendszerek kiépítése
követelések érvényesítése, fizetési meghagyásos eljárás
végrehajtási perek
szerződések készítése (vállalkozási-, megbízási- szerződések stb.)
nemzetközi szállítmányozás