Találás

Mi történik, minek kell történnie akkor, ha értékes tárgyat találunk az utcán? Az igazság az, hogy nem lehet megtartani: a találónak 8 nap áll rendelkezésre, hogy a talált tárgyat a tárgy tulajdonosának visszaadja. De mi történik akkor, ha nem tudjuk, hogy ki veszítette el? Ebben az esetben a vagyontárgyat a területileg illetékes jegyzőnek kell átadni, melyről a jegyző igazolást állít ki.

A jegyző megkeresi a tárgyat elveszítő tulajdonost, ha a személye megállapítható és átadja részére a talált tárgyat. Ha a tulajdonos személye nem állapítható meg, a jegyző három hónapig őrzi, és ha azt a tulajdonos nem kereste, a találónak – a korábban a jegyző előtt tett nyilatkozata alapján – átadja a talált tárgyat. Ha nincs átvételre vonatkozó nyilatkozat, a talált dolog értékesítésre kerül, melyből befolyt összeg az államot illeti meg.

Fontos kiemelni, hogy ha a találó igényt tart a talált tárgyra és azt meg is kapja, mivel azt a tulajdonos nem keresi, ezt a kiadott dolgot az állag sérelme nélkül használhatja, de nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és használatát másnak nem engedheti át. A találástól számított 1 évet követően a találó megszerzi a talált tárgy tulajdonjogát (ha a tulajdonos nem jelentkezik az eltelt egy év alatt) . A találás eredeti szerzésmód, mely azt jelenti, hogy a tulajdonszerzéssel harmadik személy dolgot terhelő jogai megszűnnek.

Nagyobb értékű talált dolog esetén a találó találódíjra jogosult, ha a tulajdonos igényt tart a talált dologra.

Mi történik abban az esetben, ha értékes tárgyra nem az utcán, hanem pl. tömegközlekedési eszközön, közönség számára nyitva álló épületben lelünk? Ilyenkor az üzemeltetőt kell megkeresnünk és neki átadni a talált tárgyat, és ilyenkor a találó nem tarthat igényt a dolog tulajdonjogára sem.

Vannak olyan speciális tárgyak azonban amelyek megtalálás esetén sem kerülhetnek a találó tulajdonába. Ezek pl. a védett kulturális javak körébe tartozó talált tárgyak, illetve az államnak kötelező felajánlani (díjazás ellenében) az olyan muzeális dolgok körébe tartozó tárgyakat, amelyeket valaki elrejtett, tulajdonjoga feledésbe merült, ám a tulajdonjoguk az államot illetik.